top of page

โรงเรียน Etherton Education 

โรงเรียน Etherton Education, Somerset/Hampshire

(อยู่ห่างจาก Heathrow Airport ประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ช่วงเวลาที่เริ่มเรียนซัมเมอร์ July (กรกฏาคม)

 

รายละเอียดโปรแกรมการเรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 

  • โรงเรียน Lord Wandsworth College, Hampshire (โรงเรียนลอดจ์ แวนส์เวิร์ธ คอลเลจ)

สำหรับนักเรียนอายุ 16 - 18 ปี โปรแกรมที่เรียนคือ Pre-A-Level / Pre-IB โดยจะมีการเลือกวิชาเรียน 3-5 วิชาจากวิชาดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ศิลปะ การออกแบบ, จิตวิทยา, และทฤษฎีความรู้ โดยจะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คนต่อห้องเรียน

   

  • โรงเรียน Wellington School, Somerset (โรงเรียนเวลลิงตัน สคูล)

สำหรับนักเรียนอายุ 11 - 16 ปี โปรแกรมที่เรียนคือ Pre-GCSE ตารางเวลาการเรียนของผู้เรียนจะเป็นตารางการศึกษาแบบภาคบังคับของ 10 วิชาที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยจะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คนต่อห้องเรียน

สำหรับนักเรียนอายุ 15 - 16 ปี โปรแกรมที่เรียนคือ Fast Track Pre-GCSE การเรียนของนักเรียนจะเป็นหลักสูตรเตรียมสอบ GCSE แบบเร่งรัดเหมาะกับนักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรOne-Year GCSE และหลักสูตรA-Level ในอนาคต 

 

  • โรงเรียน Badminton School, Bristol (โรงเรียนแบดมินตัน สคูล)

สำหรับนักเรียนอายุ 13 - 17 ปี โปรแกรมที่เรียนคือ Introduction to British Boarding เป็นการเปิดประสบการณ์ในการเรียนในโรงเรียนประจำในอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาทางทักษะด้านภาษา สร้างความเป็นผู้นำ เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง เสริมสร้างจินตนาการกับกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย 

ตัวอย่างโปรแกรมการทัศนศึกษา

เยี่ยมชม Christ College ที่เมือง Oxford และวิทยาลัยอื่นๆ

เยี่ยมชมห้องรับประทานอาหารในภาพยนต์แฮร์รี่พอตเตอร์

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Ashmolean Museum หรือประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์

 

ที่พัก

ที่พักเป็นแบบ Boarding House ของทางโรงเรียน พร้อมอาหาร 3 มื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 24 ชั่วโมง

เรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียน Etherton Education ดีไหม

โปรแกรมมีความโดดเด่น และเน้นหนักทางด้านวิชาการ

 

ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ และมาตรฐานจากองค์กรชั้นนำทางการศึกษา

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีแผนที่จะเรียนต่อในอังกฤษในอนาคต

 

ค่าใช้จ่ายเรียนซัมเมอร์ และวันที่เริ่มเรียนซัมเมอร์
Etherton EDU P.JPG
ค่าใช้จ่ายเรียนซัมเมอร์ และวันที่เริ่มเรียนซัมเมอร์ที่ Badminton School
BADMINTON SCHOOL p.JPG

อยากเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษ

ซัมเมอร์ใน Boarding School

เรียนภาษาที่อังกฤษ

โรงเรียนประจำที่อังกฤษ

เรียนซัมเมอร์ในเวลลิงตัน

ซัมเมอร์คอร์สที่อังกฤษ

โรงเรียนอีเธอร์ตัน เอดูเคชั่น

ติดต่อสอบถามทีมงาน ดิแคมปัส 

Tel: 0991196817 
Line ID: Thecampusinter
bottom of page