top of page

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ The Campus Inter

บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็น 

                                                                                                                    เจ้าหน้าที่ของดิแคมปัสอินเตอร์ทุกคน มีความชำนาญ และตั้งใจจริงในการให้บริการ

 

บริการของดิแคมปัสอินเตอร์ยังครอบคลุมบริการต่างๆดังนี้

 

แนะนำการเขียน Personal Statement, Resume และ Research Proposal 

ให้คำปรึกษาในการดำเนินการหาที่พัก

ให้คำแนะนำด้าน Visa Application และบริการแปลเอกสาร อย่างมืออาชีพ

ดำเนินการจัดหาผู้ดูแลนักเรียนระหว่างศึกษา

ข้อมูลทั่วไปในการเดินทาง และตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน

จัดหาข้อมูลด้านการประกันภัย ประกันการเดินทาง และประกันสุขภาพ

จัดหาบริการรับส่งจากสนามบิน

ข้อมูลการขอ Tax File Number เพื่อทำงาน

Pre - Departure Workshop และ Preparation for Overseas Studies ก่อนเดินทาง

ให้คำแนะนำในการเขียน Essay, Report, และ Dissertation

บริการติดต่อฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียนที่ใช้บริการของเรา

แนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไทย และคอร์สติวภาษาอังกฤษในประเทศไทย

“ขอให้ดิแคมปัสอินเตอร์ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของท่าน”

ນັກສຶກສາທີ່ດີ ຮັກດີອົດສະຕາລີ ເນເທີແລນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຮຽນຮູ້ອິຕາລີດີ ການເຮັດວຽກແລະດີ ຮຽນຮູ້ໄຫມຈີນ ຮຽນຮູ້ເຍຍລະມັນທີ່ດີ ງາມນັກສຶກສາ ຮຽນຮູ້ອົດສະຕາລີງາມ ການສຶກສາໃນຖ້ຽວບິນນິວຊີແລນ ການເຮັດວຽກແລະງາມ ຮຽນຮູ້ງາມຈີນ ຮຽນຮູ້ເຍຍລະມັນຂ້າພະເຈົ້າ ຮຽນຮູ້ໃນອິຕາລີດີມັນ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ຮຽນຮູ້ພາສາຂອງອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃນນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດປະເທດອັງກິດ ຮຽນຮູ້ໃນປະເທດອັງກິດດີມັນ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາຕີປະເທດອັງກິດ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາຕີປະເທດອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາຕີປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາຕີປະເທດເຍຍລະມັນ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາຕີປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາໂທປະເທດອັງກິດ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາໂທປະເທດອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາໂທປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາໂທປະເທດເຍຍລະມັນ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາໂທປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼັກ​ສູດໃນໄລຍະສັ້ນປະເທດອັງກິດ ຫຼັກ​ສູດໃນໄລຍະສັ້ນປະເທດອົດສະຕາລີ ຫຼັກ​ສູດໃນໄລຍະສັ້ນປະເທດນິວຊີແລນ ຫຼັກ​ສູດໃນໄລຍະສັ້ນປະເທດເຍຍລະມັນ ຫຼັກ​ສູດໃນໄລຍະສັ້ນອິຕາລີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຮູ້ປະເທດອັງກິດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຮູ້ປະເທດອົດສະຕາລີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຮູ້ປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ຊໍາ​ເມີ​ວິນໃນອັງກິດ ຮຽນຮູ້ຊໍາ​ເມີ​ວິນໃນອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ຊໍາ​ເມີ​ວິນໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນອັງກິດ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນອົດສະຕາລີ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂຮງຮຽນສູງໃນອັງກິດ ໂຮງຮຽນສູງໃນອົດສະຕາລີ ໂຮງຮຽນສູງໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນສູງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ສຶກສາໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃນປະເທດອັງກິດ

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของดิแคมปัส

ทีมงานเป็นกันเองและไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

ข้อมูลที่เชื่อถือได้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อคุณ

One Stop Service เราเข้าใจในทุกความต้องการของคุณ

บริการต่างๆในราคานักเรียน

ตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน

Guardianship สำหรับนักเรียน

ที่พักราคานักเรียน

ประกันสุขภาพราคานักเรียน

เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนนอก เรียนมัธยมที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ เรียนมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ Thecampusinter TheCampus ดิแคมปัส ดิแคมปัสอินเตอร์เดอะแคมปัส TheCampusEducationConsultants studyuk thecampusinterเรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อนอก เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย  เรียนภาษา เรียนอังกฤษ เรียนป.โทอังกฤษ เรียนต่างประเทศ เรียนประเทศอังกฤษ เรียนต่อโทที่อังกฤษ เรียนป.ตรีออสเตรเลีย เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศราคาถูก StudyabroadUK เรียนต่อเมืองนอก ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เอเจ้นเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อประเทศอังกฤษ ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษ Summerอังกฤษเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนอังกฤษ เรียนป.โทออสเตรเลีย เรียนประเทศออสเตรเลีย เรียนต่อโทอังกฤษ เรียนป.ตรีอังกฤษ เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย  SummerUK เรียนภาษาและทำงานที่ออสเตรเลีย เรียนมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย เรียนมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ เรียนประเทศนิวซีแลนด์ เรียนต่อโทออสเตรเลีย เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนBoardingschoolUK เรียนคอร์สระยะสั้นที่อังกฤษ เรียนBoardingschoolอังกฤษ เรียนA-Levelที่อังกฤษ เรียนGCSEที่อังกฤษ เรียนIGCSEที่อังกฤษ เรียนIELTSที่อังกฤษ โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສຶກສາຕ່າງປະເທດ ສຶກສາປະເທດອັງກິດ ສຶກສາປະເທດອົດສະຕາລີ ສຶກສາປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ຮຽນຮູ້ພາສາຂອງອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃນນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດປະເທດອັງກິດ ຮຽນຮູ້ໃນປະເທດອັງກິດດີມັນ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີປະເທດອັງກິດ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີປະເທດອົດສະຕາລີ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີປະເທດເຍຍລະມັນ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທປະເທດອັງກິດ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທປະເທດອົດສະຕາລີ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທປະເທດເຍຍລະມັນ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນປະເທດອັງກິດ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນປະເທດອົດສະຕາລີ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນປະເທດນິວຊີແລນ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນປະເທດເຍຍລະມັນ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນອິຕາລີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຕໍ່ປະເທດອັງກິດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຕໍ່ປະເທດອົດສະຕາລີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຕໍ່ປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ຊໍາເມີວິນໃນອັງກິດ ຮຽນຮູ້ຊໍາເມີວິນໃນອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ເມີວິນໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນອັງກິດ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນອົດສະຕາລີ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂຮງຮຽນສູງໃນອັງກິດ ໂຮງຮຽນສູງໃນອົດສະຕາລີ ໂຮງຮຽນສູງໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນສູງໃນສະຫະລັດ າເມລິກາ ສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃນປະເທດອັງກິດ

ติดต่อสอบถามทีมงาน The Campus

เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนซัมเมอร์อังกฤษ

เรียนมัธยมที่อังกฤษ

เรียนอินเตอร์ในไทย

Tel: 0991196817 
Line ID: Thecampusinter
bottom of page