top of page

New Zealand

เรียนต่อนิวซีแลนด์

New Zealand ประเทศที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และธรรมชาติที่สวยงาม ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง จึงทำให้มีนักเรียน และท่องเที่ยวมาที่นิวซีแลนด์เป็นจำนวนมาก การศึกษาในระดับมัธยม และโรงเรียนภาษาได้รับความนิยมสูง สัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์คือนก Kiwi เมืองหลวงของนิวซีแลนด์คือเวลลิงตันในขณะที่เมืองที่มีประชากรมากที่สุดคือ

โอ๊คแลนด์ เศรษฐกิจของประเทศมาจากการส่งออกของขนสัตว์ การส่งออกของผลิตภัณฑ์นม, เนื้อสัตว์, และไวน์ รวมไปถึงการท่องเที่ยวก็ยังมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน 

ประชากร

ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ 4.8 ล้านคน 

สกุลเงิน

สกุลเงินของประเทศนิวซีแลนด์คือดอลลาร์นิวซีแลนด์

 

สภาพภูมิอากาศ

ประเทศนิวซีแลนด์มีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันระหว่างเกาะเหนือ และเกาะใต้ โดยเกาะใต้จะมีลักษณะแห้ง สภาพภูมิอากาศเย็น และมีหิมะตกในฤดูหนาว ในทางกลับกันเกาะเหนือจะมีสภาพภูมิอากาศจัดอยู่ในลักษณะอบอุ่น

 

การแบ่งฤดูกาลของนิวซีแลนด์แบ่งเป็น 4 ฤดู แต่ละฤดูมีช่วงเวลา 3 เดือน

 

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน

ฤดูร้อน เดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์

ฤดูใบไม้ร่วง เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม

ฤดูหนาว เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม

 

ภูมิประเทศ

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะ เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะยาว และแคบ โดยมีความยาวของประเทศกว่า 1,600 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะเหนือ และเกาะใต้ รวมไปถึงหมู่เกาะเล็ก ๆ อีกเป็นจำนวนมากโดย เกาะเหนือมีขนาดเล็กกว่าเกาะใต้ แต่มีประชากรมากถึง 75% ของประชากรทั้งหมด ลักษณะเป็นป่าไม้, ภูเขาไฟ, และทะเลสาบ ส่วนเกาะใต้เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์

 

ระบบไฟฟ้า และน้ำประปา

ระบบไฟฟ้าของนิวซีแลนด์ใช้ระบบ 230 V. มีความแตกต่างกันกับประเทศไทยที่ตรงหัวของปลั๊กไฟเท่านั้น ซึ่งที่นิวซีแลนด์จะใช้หัวปลั๊กไฟแบบ 3 ขา น้ำประปาของที่นี่สามารถใช้ได้ทั้งอุปโภค และบริโภค 

สถาบันการศึกษาที่น่าเรียนในนิวซีแลนด์

ติดต่อสอบถามทีมงาน ดิแคมปัส เอดูเคชั่น

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลลนด์

เรียนภาษา และทำงานที่นิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ดีมั้ย New Zealand

Tel: 0991196817 
Line ID: Thecampusinter
bottom of page