top of page

The Campus Inter เอเจนซี่แนะแนวเรียนต่อในไทย

The Campus Inter มีบริการแนะแนวคอร์สติวภาษาอังกฤษ โรงเรียนอินเตอร์มัธยม และมหาวิทยาลัยอินเตอร์ ในเมืองไทย 


บริการของ The Campus Inter
1.    หาโรงเรียน และหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน
2.    พาชมโรงเรียน พร้อมบริการรับส่ง
3.    หาหอพักนักเรียน หรือคอนโด ที่เหมาะสำหรับนักเรียน
4.    ประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อรายงานผลการศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งการไปเยี่ยมเยือนในระหว่างเรียน
5.    บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง


The Campus Inter แนะแนวหลักสูตรใดบ้าง
1.    Prep & Senior Schools, Sixth Form จากโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำในประเทศไทย
2.    ปริญญาตรี และโทครบทุกหลักสูตร
3.    ติวภาษาอังกฤษครบทุกหลักสูตร เช่น IELTS, TOFLE, TOEIC, Business English, General English, English for Academic Purpose 

ນັກສຶກສາທີ່ດີ ຮັກດີອົດສະຕາລີ ເນເທີແລນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ຮຽນຮູ້ອິຕາລີດີ ການເຮັດວຽກແລະດີ ຮຽນຮູ້ໄຫມຈີນ ຮຽນຮູ້ເຍຍລະມັນທີ່ດີ ງາມນັກສຶກສາ ຮຽນຮູ້ອົດສະຕາລີງາມ ການສຶກສາໃນຖ້ຽວບິນນິວຊີແລນ ການເຮັດວຽກແລະງາມ ຮຽນຮູ້ງາມຈີນ ຮຽນຮູ້ເຍຍລະມັນຂ້າພະເຈົ້າ ຮຽນຮູ້ໃນອິຕາລີດີມັນ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ຮຽນຮູ້ພາສາຂອງອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃນນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດປະເທດອັງກິດ ຮຽນຮູ້ໃນປະເທດອັງກິດດີມັນ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາຕີປະເທດອັງກິດ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາຕີປະເທດອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາຕີປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາຕີປະເທດເຍຍລະມັນ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາຕີປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາໂທປະເທດອັງກິດ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາໂທປະເທດອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາໂທປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາໂທປະເທດເຍຍລະມັນ ຮຽນຮູ້ປະລິນຍາໂທປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼັກ​ສູດໃນໄລຍະສັ້ນປະເທດອັງກິດ ຫຼັກ​ສູດໃນໄລຍະສັ້ນປະເທດອົດສະຕາລີ ຫຼັກ​ສູດໃນໄລຍະສັ້ນປະເທດນິວຊີແລນ ຫຼັກ​ສູດໃນໄລຍະສັ້ນປະເທດເຍຍລະມັນ ຫຼັກ​ສູດໃນໄລຍະສັ້ນອິຕາລີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຮູ້ປະເທດອັງກິດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຮູ້ປະເທດອົດສະຕາລີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຮູ້ປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ຊໍາ​ເມີ​ວິນໃນອັງກິດ ຮຽນຮູ້ຊໍາ​ເມີ​ວິນໃນອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ຊໍາ​ເມີ​ວິນໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນອັງກິດ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນອົດສະຕາລີ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂຮງຮຽນສູງໃນອັງກິດ ໂຮງຮຽນສູງໃນອົດສະຕາລີ ໂຮງຮຽນສູງໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນສູງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ສຶກສາໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃນປະເທດອັງກິດ

ทำไมต้องใช้บริการของ The Campus Inter
1.    แนะแนวศึกษาต่อในไทย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
2.    เรามีเจ้าหน้าที่แนะแนวที่มีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะด้าน
3.    The Campus Inter เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันชั้นนำในประเทศไทย
4.    เราดูแลการขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อในประเทศไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ
5.    เรามีบริการรถ รับ-ส่ง สำหรับ นักเรียน และผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัด
6.    Buddy Team คอยให้คำปรึกษานักเรียนจนสำเร็จหลักสูตร

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ info@thecampusinter.com หรือ +66 0991196817

เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนนอก เรียนมัธยมที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ เรียนมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ Thecampusinter TheCampus ดิแคมปัส ดิแคมปัสอินเตอร์เดอะแคมปัส TheCampusEducationConsultants studyuk thecampusinterเรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อนอก เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย  เรียนภาษา เรียนอังกฤษ เรียนป.โทอังกฤษ เรียนต่างประเทศ เรียนประเทศอังกฤษ เรียนต่อโทที่อังกฤษ เรียนป.ตรีออสเตรเลีย เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศราคาถูก StudyabroadUK เรียนต่อเมืองนอก ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เอเจ้นเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อประเทศอังกฤษ ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษ Summerอังกฤษเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนอังกฤษ เรียนป.โทออสเตรเลีย เรียนประเทศออสเตรเลีย เรียนต่อโทอังกฤษ เรียนป.ตรีอังกฤษ เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย  SummerUK เรียนภาษาและทำงานที่ออสเตรเลีย เรียนมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย เรียนมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ เรียนประเทศนิวซีแลนด์ เรียนต่อโทออสเตรเลีย เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนBoardingschoolUK เรียนคอร์สระยะสั้นที่อังกฤษ เรียนBoardingschoolอังกฤษ เรียนA-Levelที่อังกฤษ เรียนGCSEที่อังกฤษ เรียนIGCSEที่อังกฤษ เรียนIELTSที่อังกฤษ โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສຶກສາຕ່າງປະເທດ ສຶກສາປະເທດອັງກິດ ສຶກສາປະເທດອົດສະຕາລີ ສຶກສາປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ຮຽນຮູ້ພາສາຂອງອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃນນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດປະເທດອັງກິດ ຮຽນຮູ້ໃນປະເທດອັງກິດດີມັນ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີປະເທດອັງກິດ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີປະເທດອົດສະຕາລີ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີປະເທດເຍຍລະມັນ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທປະເທດອັງກິດ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທປະເທດອົດສະຕາລີ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທປະເທດເຍຍລະມັນ ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນປະເທດອັງກິດ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນປະເທດອົດສະຕາລີ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນປະເທດນິວຊີແລນ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນປະເທດເຍຍລະມັນ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນອິຕາລີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຕໍ່ປະເທດອັງກິດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຕໍ່ປະເທດອົດສະຕາລີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນຕໍ່ປະເທດນິວຊີແລນ ຮຽນຮູ້ຊໍາເມີວິນໃນອັງກິດ ຮຽນຮູ້ຊໍາເມີວິນໃນອົດສະຕາລີ ຮຽນຮູ້ເມີວິນໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນອັງກິດ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນອົດສະຕາລີ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນກິນນອນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂຮງຮຽນສູງໃນອັງກິດ ໂຮງຮຽນສູງໃນອົດສະຕາລີ ໂຮງຮຽນສູງໃນນິວຊີແລນ ໂຮງຮຽນສູງໃນສະຫະລັດ າເມລິກາ ສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃນປະເທດອັງກິດ

ติดต่อสอบถามทีมงาน The Campus

เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนซัมเมอร์อังกฤษ

เรียนมัธยมที่อังกฤษ

เรียนอินเตอร์ในไทย

Tel: 0991196817 
Line ID: Thecampusinter
bottom of page